خرید کتاب دستاوردهای تولید:

[ad_1]

این کتاب بسیاری از موضوعات مربوط به علوم مواد ، مهندسی مکانیک و کنترل ، به ویژه در زمینه های طراحی ماشین ، مونتاژ محصول ، سیستم های اندازه گیری ، برنامه ریزی فرآیند و کنترل کیفیت را پوشش می دهد. این بهترین شیوه ها و برنامه ها را توصیف می کند و مطالعات موردی را ارائه می دهد. محتوا براساس گزارشات ارائه شده در پنجمین کنفرانس علمی و فنی بین المللی (ساخت 2017) است که در پوزنان ، لهستان ، 24 تا 26 اکتبر 2017 برگزار شد. این کتاب ترکیبی از مباحث مهندسی و اقتصاد است که به صورت گسترده ، به موقع و عملی تصور شده است. یک راهنمای مرجع گرا برای محققان و پزشکان ، که انتظار می رود ارتباط بهتر و همکاری نزدیکتر بین دانشگاه ها و شرکای تجاری و صنعتی آنها را تقویت کند.

[ad_2]

read more