خرید کتاب دستورالعمل های PySpark: رویکرد حل مسئله با PySpark2

[ad_1]

به سرعت راه حل هایی برای مشکلات رایج برنامه نویسی داده های بزرگ پیدا کنید. مطالب در قالب محبوب حل مسئله ارائه شده است. مشکل برنامه نویسی را که می خواهید حل کنید پیدا کنید. راه حل را بخوانید. راه حل را درست در کد خود اعمال کنید. مشکل حل شد! دستور العمل های PySpark Hadoop و معایب آن را پوشش می دهد. معماری Spark ، PySpark و RDD معرفی شده اند. شما خواهید آموخت که چگونه RDD را برای حل مشکلات بزرگ داده روزمره اعمال کنید. Python و NumPy گنجانده شده است و درک و پذیرش مدل را برای مبتدیانی که PySpark را یاد می گیرند آسان می کند. آنچه یاد خواهید گرفت: از ویژگیهای پیشرفته PySpark و SparkSQL مطلع شوید بهینه سازی کد خود برنامه SparkSQL با Python استفاده از Spark Streaming و Spark MLlib با Python انجام تجزیه و تحلیل نمودار با GraphFrames

[ad_2]

read more