خرید کتاب دقت کافی در املاک و مستغلات: راهنمای یک پزشک

[ad_1]

با توجه به دقت ، ستون فقرات معاملات املاک و مستغلات ، صرف نظر از حجم معاملات ، است. این کتاب راهنمای جامعی برای درک و بکارگیری دقت کافی و ارزیابی دقیق خطرات است. اگرچه این فرآیند برای متخصصان سرمایه گذاری به “وظیفه آسان” تبدیل شده است ، هنوز استاندارد بازار برای این موضوع مهم به طور جامع تعیین نشده است ، و تمام جنبه های اصلی رسیدگی به دقت املاک و مستغلات را شامل می شود: سو legal عملکرد قانونی ، مالیاتی ، مالی و فنی. این کتاب این نیاز را برآورده می کند و شکلی به آن می دهد که می تواند برای معاملات آلمان ، اروپا یا حتی بین المللی مورد استفاده قرار گیرد. فصل هایی که به راحتی خواننده نوشته شده اند ، با چهار مثال مختلف و کلیدهای اصلی ، در چهار پارامتر هوشیاری گروه بندی می شوند. این که چه سرمایه گذاران املاک و مستغلات و چه دانشجویان مدیریت در کلاس دارایی متخصص باشند ، این کتاب منبع نهایی برای هر کسی است که سعی می کند با دقت کافی مقابله کند.

[ad_2]

read more