خرید کتاب دکترین مدیریت: درک سازمانها در جامعه

[ad_1]

این کتاب مروری کوتاه بر مفروضات اساسی و اساسی ایده مدیریت دارد. استدلال می شود که مدیران و دیگران باید این پیش فرض ها – آموزه های مدیریت – را تأیید کنند ، حتی اگر بخوبی آگاه باشند که کاربرد آنها در عملکرد مدیریت محدود است. نویسنده تحلیل می کند که آموزه های مدیریتی چقدر با اعتقادات سیاسی یا مذهبی شباهت دارد و چرا برخلاف چنین آموزه هایی ، نمی توان آنها را به راحتی منسوخ یا بی ربط رد کرد. برعکس ، این فرضیات به ساخت ایده سازمان کمک می کند و بنابراین ، یک عامل حیاتی در جامعه مدرن سازمان ها است.

[ad_2]

read more