خرید کتاب دیدگاه های جدید در مورد ابزارها و تکنیک های کاربردی صنعتی:

[ad_1]

این کتاب روند فعلی تحقیقات نوآورانه و با کیفیت بالا را در مورد اجرای چارچوب های مفهومی ، استراتژی ها ، روش ها ، روش ها ، سیستم عامل ها و مدل های اطلاعاتی برای توسعه ابزارها و تکنیک های پیشرفته صنعتی و کاربرد آنها در زمینه های مختلف منتشر می کند. این مجموعه ای از مقالات پژوهشی نظری ، واقعی و اصلی در زمینه ابزارها و روشهای کاربردی صنعتی است. این متن فراتر از آخرین پیشرفت های مهندسی صنایع و نرم افزار است ، که در آن برنامه های موفق و نمونه هایی از استفاده از تحقیق رویکردهای جدید ، برنامه ها ، روش ها ، فن آوری ها برای توسعه ابزارهای پیشرفته صنعتی ، روش ها و روش ها و کاربردهای آنها ذکر شده است. در مناطق مختلف مباحث مطرح شده در این کتاب مورد توجه دانشگاهیان ، محققان ، دانشجویان ، ذینفعان و مشاوران است.

[ad_2]

read more