خرید کتاب دینامیک سیالات محاسباتی: جریانهای متلاطم غیر قابل فشرده

[ad_1]

این آموزش روشهایی را برای حل عددی جریانهای مایع غیر قابل فشردگی متلاطم ارائه می دهد که تحت شرایط مختلف علمی و فنی از جمله آیرودینامیک وسایل نقلیه زمینی و هواپیماهای کم سرعت ، جریان سیالات در سیستم های انرژی ، جریان های جوی و جریان های بیولوژیکی رخ می دهد. این کتاب مکانیک سیالات ، معادلات دیفرانسیل جزئی ، روش های عددی و مدل های تلاطم را در بر می گیرد و مبانی چگونگی حل عددی معادلات دیفرانسیل جزئی برای جریان سیال غیرقابل تراکم را به روش دقیق و کارآمد برجسته می کند. بحث های مفصل حل کننده ها برای جریان سیال غیر قابل تراکم و مدل تلاطم نیز ارائه شده است. این متن یک منبع آموزشی ایده آل و مرجع برای دانشجویان ، دانشمندان تحقیقاتی و مهندسان حرفه ای است که علاقه مند به تجزیه و تحلیل جریان سیالات با استفاده از شبیه سازی عددی برای تحقیقات اساسی و کاربردهای صنعتی هستند.

[ad_2]

read more