خرید کتاب دین و ریاست جمهوری آمریکا:

[ad_1]

این کتاب به ترتیب زمانی سیزده رئیس جمهور مهم ایالات متحده ، از واشنگتن گرفته تا ترامپ را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد تا نشان دهد چگونه دین بر سیاست و سیاست آنها تأثیر می گذارد. سالهاست که محققان برجسته در مطالعات ریاست جمهوری از دین غافل شده اند. با این حال ، دین نقش مهمی در تعدادی از ریاست جمهوری های مهم در تاریخ ایالات متحده داشته است. این جلد جنبه مذهبی عمیق روسای جمهور ترومن ، آیزنهاور و ریگان و سایر تأثیرات اعتقادی را بر دولت آنها نشان می دهد. این اثر همچنین در چاپ سوم خود نگاهی تازه به میراث دولت مذهبی دولت اوباما و همچنین فصل جدیدی درباره وابستگی مبارزات انتخاباتی 2016 ترامپ به رأی دهندگان مذهبی برای به روزرسانی به موقع متن اصلی تحقیق ارائه می دهد. دین و ریاست.

[ad_2]

read more