خرید کتاب رابطه بین آب ، انرژی و امنیت غذایی در منطقه عرب:

[ad_1]

این کتاب لزوم گفتگوی باز و میان رشته ای درباره امنیت غذا ، آب و انرژی در منطقه عرب را بررسی می کند. این استدلال استدلال می کند که دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار با امنیت رابطه آب و انرژی و غذا ، که به نوبه خود برای یک جهان پایدار ضروری است ، غیرقابل بازگشت است. علاوه بر این ، در مورد روشهای مختلف دستیابی به این اهداف عالی بحث شده و نتیجه گیریهای زیر پیشنهاد شده است: … راه حل های قابل قبولی در منطقه عرب در دسترس است و می تواند از طریق سیاست های ابتکاری ، استفاده هوشمندانه از فن آوری های جدید و تحریک افکار عمومی محقق شود. تمرین بسیار دشوار است. در درک علمی شکاف هایی وجود دارد ، اما در عین حال ، داده های زیادی و اطلاعات خلاصه وجود دارد که می تواند به تصمیم گیری کمک کند.

[ad_2]

read more