خرید کتاب رادیولوژی بالینی تومورهای سر و گردن:

[ad_1]

این کتاب یک راهنمای سریع برای رادیولوژی تومورهای سر و گردن برای پزشکان مشغول است. با توجه به طیف گسترده ای از تکنیک های تصویربرداری در حال حاضر در دسترس و به روزرسانی های مکرر فناوری و وضوح تصویر ، انتخاب بهترین تکنیک برای موارد خاص همیشه آسان نیست. متعادل سازی مزایای یک مطالعه سفارش شده با هزینه های انجام شده و ناراحتی / خطرات و آشنایی پزشک با این روش تصویربرداری خاص ، می تواند یک چالش باشد. برای کمک به راهنمایی این تصمیمات ، این کتاب خوب نوشته شده شامل مطالعات موردی است و دو روش تصویربرداری متداول برای تومورهای سر و گردن را مورد استفاده قرار می دهد – CT و MRI ، ارائه تصاویر از شرایط بالینی و در صورت امکان ، تصاویر CT و MR را در کنار یکدیگر نشان می دهد. کنار برای مقایسه.

[ad_2]

read more