خرید کتاب رادیولوژی مداخله ای برای دانشجویان پزشکی:

[ad_1]

این کتاب اطلاعات آسان در مورد روش های رادیولوژی مداخله ای (IR) را در سطح پایه برای دانشجویان پزشکی و پزشکان ارشد فراهم می کند. این عناوین موضوعات رادیولوژی مداخله ای عروقی و غیر عروقی مناسب برای افراد غیر روحانی را شامل می شود. پرونده به معرفی روشهای IR و نشان دادن نقش درمان با حداقل تهاجم در مدیریت بالینی عمومی کمک می کند. ارزیابی بیمار قبل و بعد از عمل نیز در فصول بهبود ایمنی بیمار و تشخیص به موقع عوارض گنجانده شده است. تکنیک های رادیولوژی مداخله ای در حال حاضر نقش مهمی در بسیاری از فرایندهای بیماری دارند و با افزودن روش های جدید به زرادخانه رادیولوژیست مداخله ای ، به رشد خود ادامه می دهند. ، تقریباً سالانه رادیولوژی مداخله ای ، چون نقشی اساسی در مراقبت های بهداشتی دارد ، به برنامه درسی خاص خود نیاز دارد. با درک این موضوع ، انجمن اروپایی رادیولوژی قلب و عروق و مداخله (CIRSE) برنامه درسی را برای دانشجویان پزشکی تدوین کرده است که به طور خاص برای آموزش دانشجویان پزشکی طراحی شده است. این کتاب در درجه اول برای دانشجویان پزشکی مفید خواهد بود. علاوه بر این ، برای پزشکان مقطع کارشناسی و درمانگران غیر رادیولوژی نیز مفید خواهد بود.

[ad_2]

read more