خرید کتاب راهنمای جنبش های اجتماعی در سراسر رشته ها:

[ad_1]

این کتاب به دنبال بازتعریف ریشه های میان رشته ای تحقیقات جنبش اجتماعی است. هر رشته سوالات خاص خود را مطرح می کند و از منظر دیگری به موضوع نزدیک می شود. فصل های این کتاب راهنما توسط دانشمندان مشهور بین المللی از رشته های مختلف نوشته شده است. هر یک از آنها رویکرد توسعه یافته در بخش خود را مرور می کنند و در مورد سهم رشته ها و ایده های خود در دانش جنبش های اجتماعی بحث می کنند. علاوه بر این ، هر فصل “س questionsالات بی پاسخ” را بیان می کند و در مورد همپوشانی با سایر زمینه ها بحث می کند ، و همچنین پیشرفت بین رشته ای تا به امروز را بررسی می کند.

[ad_2]

read more