خرید کتاب راهنمای مردم نگاری شهری پالگریو:

[ad_1]

این مطالعات قوم نگاری از تجارب متنوع شهری در سراسر جهان نشان دهنده تحقیقات پیشرفته و تحریک بازاندیشی نظری مبتنی بر تجربی است. این مقاله مردم نگاری را به عنوان ابزاری قدرتمند برای ایجاد حس زندگی در شهرهای پیچیده و سریع در حال تغییر مشاهده می کند. آنها تأكید می كنند كه گرچه نیازی به طلسم كردن كارهای میدانی یا دیدن آن به عنوان یك هدف نیست ، اما ارزش بی نظیر آن قابل اغراق نیست. این محققان فعال و با انگیزه مقاله هایی نوشته اند که از انتزاع و تعمیم جلوگیری می کند و داده های پیچیده مردم نگاری را تجزیه و تحلیل می کند. با هم ، آنها ارزش بی نظیر دانش حاصل از تحقیقات میدانی طولانی را برای بحث های اصلی علمی و به طور گسترده تر ، برای جامعه به اثبات می رسانند.

[ad_2]

read more