خرید کتاب راه حل های منفرد در انعطاف پذیری:

[ad_1]

این کتاب در مورد راه حل های منفردی که در نزدیکی سطوح حداکثر اصطکاک برای چندین مدل پلاستیک سفت و سخت بوجود می آیند بحث می کند. به طور خاص ، این بحث در مورد گسترش های مجانبی دقیق به عنوان یک ماده ضروری برای توسعه روش های عددی کارآمد برای حل مشکلات مقدار مرزی ، که شامل قانون حداکثر اصطکاک به عنوان یک شرط مرزی است ، بحث می کند. جنبه کاربردی محلول های ویژه در نظر گرفته شده این است که این محلول ها قادر به پیش بینی توسعه لایه های جامد باریک در نزدیکی سطوح اصطکاک در فرآیندهای تولید هستند.

[ad_2]

read more