خرید کتاب ربات های بازرسی لوله برای نظارت بر وضعیت و وضعیت سازه ها:

[ad_1]

این کتاب پیشرفت های فعلی در تحقیقات خط لوله و نظارت بر لوله را برجسته می کند. این کتاب با استفاده از روبات برای بازرسی لوله آغاز می شود و با بحث ادامه می یابد. ربات هایی که برای یک پلت فرم موبایل ، سنسورهای مختلفی که برای تشخیص نقص استفاده می شوند و سیستم های مختلف ذخیره سازی / انتقال برای پیش بینی آسیب استفاده شده اند. این کتاب همچنین به معرفی مواد هوشمند و حسگرهای هوشمند برای استفاده در ربات های بازرسی لوله می پردازد. محتوای این کتاب برای محققان و متخصصان مفید خواهد بود. ساختار این کتاب به شما امکان می دهد تا از آن به عنوان کمک آموزشی در دوره های تازه سازی و آموزش پیشرفته استفاده کنید.

[ad_2]

read more