خرید کتاب رد و دانلود کتاب آنتن های جمع و جور برای ارتباطات با سرعت بالا: پهنای باند فوق العاده (UWB) و چند ورودی چندگانه (MIMO)

[ad_1]

درخواست شما ابتدا بررسی شده و در صورت حل و فصل مورد تشکر قرار می گیرد. ما پس از پرداخت ارسال خواهیم کرد

خطایی رخ داده است دوباره امتحان کنید

لطفا برای ثبت نام وارد شوید

[ad_2]

read more