خرید کتاب رد و دانلود کتاب اینترنت و داده های بزرگ: کارگاه های بین المللی APWeb-WAIM 2017: MWDA ، HotSpatial ، GDMA ، DDC ، SDMA ، MASS ، پکن ، چین ، 7-9 جولای 2017 ، مقالات منتخب ویرایش شده

[ad_1]

ابتدا درخواست شما مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت حل و فصل ، قیمتی تعیین می شود. ما پس از پرداخت ارسال خواهیم کرد

خطایی رخ داده است دوباره امتحان کنید

لطفا برای ثبت نام وارد شوید

[ad_2]

read more