خرید کتاب رفتار مواد پلیمری در هنگام تغییر شکل و تخریب:

[ad_1]

این کتاب آخرین پیشرفت های تغییر شکل و شکستگی مواد پلیمری را توصیف می کند. این یک درک عمیق تر از رابطه بین مورفولوژی و خواص ترموپلاستیک ، الاستومرها و رزین های پلیمری است. در هر فصل از این کتاب ، مروری جامع در مورد روشهای مدرن آزمایش و تشخیص مواد سازگار برای لوله های پلاستیکی ، فیلم ها و سیستم های چسبنده ، و همچنین اجزای الاستومری و سایر مواد ارائه شده است. مطالعه تغییر شکل و رفتار شکستگی با استفاده از روشهای مکانیکی شکستگی تجربی موضوع تحقیقات شدید طی دهه گذشته بوده است. جنبه های سیستماتیک مدرن شکستگی در کاربردهای صنعتی پلیمرها برای ترکیب تحقیقات اساسی و توسعه صنعتی با نمونه های متعددی از استفاده از مواد نوآورانه نشان داده شده است. این کتاب برای دانشمندان ، مهندسان و متخصصان در زمینه علوم مواد پلیمری مفید خواهد بود.

[ad_2]

read more