خرید کتاب رهبران سیاسی خارج از سیاست حزب:

[ad_1]

این کتاب رهبران حزب را از انتخاب تا بعد از ریاست جمهوری بررسی می کند. این خلاصه بر اساس داده هایی که بیشتر کشورهای غربی را پوشش می دهد و با تأکید بر روند شخصی سازی سیاست ها ، یکی از اولین مطالعات تجربی در مورد چگونگی انتخاب رهبران حزب ، مدت زمان حضور در سمت خود و عضویت و رهبر بودن آنها است. … دولت های دموکراتیک همچنین بینش جدیدی در مورد چگونگی سرانجام رهبران در طیف گسترده ای از فعالیت ها فراهم می کند. عناوین مورد بحث شامل رشد خودمختاری رهبران سیاسی ، تقویت مشروعیت مردم ، غالباً از طریق معرفی انتخابات مستقیم توسط اعضای حزب درجه و نفوذ آنها در سازمان حزب است. این کتاب دانشجویان و دانش پژوهان علاقه مند به احزاب سیاسی ، رهبری سیاسی ، تحول دموکراتیک و سیاست های مقایسه ای را مورد توجه قرار خواهد داد.

[ad_2]

read more