خرید کتاب رهبری و مدیریت یادگیری الکترونیکی: آنچه یک رهبر آموزش الکترونیکی باید بداند

[ad_1]

این کتاب شامل به روزترین دانش در مورد چگونگی ایجاد ، سازماندهی ، کارکنان و توسعه برنامه های آموزش آنلاین / آموزش الکترونیکی است. این دانش از فن آوری های مختلف ، زیرساخت ها و مواردی را که مدیران و مدیران برای تصمیم گیری آگاهانه نیاز دارند تقویت می کند. این جامع ترین راهنمای عمل اداری است که در حال حاضر برای مدیران و مدیران آموزش الکترونیکی در دسترس است.

[ad_2]

read more