خرید کتاب روابط بین الملل در لهستان: 25 سال پس از گذار به دموکراسی

[ad_1]

این کتاب به طور انتقادی مطالعه روابط بین الملل در لهستان را بررسی می کند ، ریشه های پیش دانشگاهی این رشته ، پیشرفت آن پس از جنگ جهانی دوم ، در دوران کمونیسم و ​​پس از تحولات 1989 را بررسی می کند. علاوه بر زمینه وسیع سیاسی و فکری ، مطالعه کمی و کیفی کاملی از صدها کتاب و مقاله علمی را ارائه می دهد. روش نظری و روش شناختی محققان IR لهستانی در یک دیدگاه مقایسه ای با جستجوی الگوهای مشترک با سایر کشورهای اروپایی ارائه شده است. این کتاب منبع بسیار ارزشمندی برای دانشمندان علاقه مند به جامعه شناسی IR ، تاریخ انضباطی یا معیارهای علمی است.

[ad_2]

read more