خرید کتاب روابط بین الملل و سطح جنوب آسیا: آسه آن ، استرالیا و هند.

[ad_1]

این کتاب ، بخشی از این مجموعه ، به دنبال تعریف مجدد جغرافیای آسیا است. این جلد به جای هسته ساکن شرق آسیا ، لبه جنوبی آسیا را تجزیه و تحلیل می کند ، که توسط گروه تجارت آسه آن و نقش آن در روابط بین المللی نوظهور آسیا نمادین شده است. این کتاب که به بسیاری از متخصصان برجسته این حوزه کمک می کند ، یک کتاب درسی مفید برای دانشجویان ، دانشگاهیان و تصمیم گیرندگان جامعه مدنی است که طیف سیاسی معاصر آسیا را در زمان واقعی جستجو می کنند.

[ad_2]

read more