خرید کتاب روابط بین منطقه ای و نشست آسیا-اروپا (ASEM):

[ad_1]

این جلد ویرایش شده روابط معاصر بین اروپا و آسیا را از طریق منشور نشست آسیا-اروپا (ASEM) بررسی می کند. ASEM یک مجمع غیررسمی برای گفتگو و همکاری بین 53 شریک از هر دو منطقه است. ASEM از ابتدای تأسیس خود در سال 1996 متعهد به گسترش گفتگوی سیاسی ، تقویت همکاری اقتصادی و ارتقا تبادلات اجتماعی و فرهنگی است. این کتاب بینشی از دستاوردهای گذشته ، چالش های فعلی و جهت های جدید احتمالی برای ASEM به عنوان یک گفتگوی گفتگو را ارائه می دهد. این فصل ها بر طراحی نهادی ، دستور کار امنیت ، همکاری اقتصادی ، تبادل فرهنگی و همکاری با جامعه مدنی از طریق بنیاد آسیا-اروپا تمرکز دارد. آنها همچنین مشارکت پارلمانی ASEM و مسئله مداوم آگاهی و دید عمومی را برجسته می کنند. علاوه بر این ، آنها پیامدهای فرآیند بزرگ شدن ، تلاش برای احیای مجدد مجمع و دیدگاه های مختلف در مورد ارزش ASEM برای هر دو منطقه را به طور انتقادی بررسی می کنند. این جلد که با خط مشی سیاست گذاران ، محققان و دانشجویان روبرو می شود ، تجزیه و تحلیل عمیقی از طیف گسترده ای از مسائل مربوط به نقش ASEM در روابط بین الملل معاصر را ارائه می دهد.

[ad_2]

read more