خرید کتاب روان کننده های زیستی و مایعات ترانسفورماتور بر اساس روغن های گیاهی: کاربرد در نیروگاه ها

[ad_1]

این کتاب در مورد روان کننده های زیستی مبتنی بر روغن نباتی و کاربردهای آنها در صنعت برق بحث می کند. روان کننده های روغن نباتی مزایای قابل توجهی نسبت به روان کننده های پایه نفتی دارند ، از جمله تجزیه بیولوژیکی ، اثربخشی هزینه ، تجدیدپذیری و اثرات زیست محیطی کمتر. این کتاب مروری مفصل از ادبیات مربوط به روغنهای گیاهی اصلاح شده را ارائه می دهد. در مورد خصوصیات فیزیکی و شیمیایی روغن نباتی و تأثیر آنها در استفاده از آن در تریبولوژی بحث شده است. این کتاب در مورد مواد افزودنی و بهبود مناسب روغنهای گیاهی برای استفاده به عنوان روغنهای روان کننده و روغنهای ترانسفورماتور در نیروگاهها و شبکه های توزیع بحث می کند. محتوای کتاب برای محققان و متخصصان و همچنین سیاست گذاران و آژانس های استاندارد مفید خواهد بود.

[ad_2]

read more