خرید کتاب روشهای اجزای محدود تصادفی: مقدمه

[ad_1]

این کتاب شامل یک بررسی مستقل از روشهای اجزای محدود تصادفی است. این به خواننده کمک می کند تا پایه محکمی برای تجزیه و تحلیل تصادفی و تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم های ساختاری بدست آورد و مهندسان را قادر می سازد تا مدیریت بهتر تجزیه و تحلیل و طراحی مفاهیم تحت عدم اطمینان را انجام دهند. این کتاب مباحث اصلی مکانیک تصادفی محاسباتی را با تأکید بر تحلیل تصادفی سیستم های ساختاری در چارچوب روش اجزای محدود در بر می گیرد. مخاطبان در درجه اول متشکل از دانشجویان تحصیلات تکمیلی متخصص در طراحی سازه هستند ، اما این کتاب همچنین می تواند برای مهندسان عملی و هم محققان متخصص مفید باشد.

[ad_2]

read more