خرید کتاب روشهای ایمنی رسمی: مطالعات موردی برای کاربردهای هوافضا

[ad_1]

این جلد نتیجه بحث درباره روشهای رسمی در صنعت هوافضا است. این کتاب به طور خاص استفاده از روش های رسمی برای تأیید ، اعتبارسنجی و بهینه سازی نرم افزار در برنامه های کاربردی ایمنی و زمانی مانند مهندسی هوافضا را بررسی می کند. فصل های این کتاب توسط محققان برجسته تحقیق و توسعه شرکت ها و دولت ها نوشته شده است. محتوای این کتاب برای محققان و متخصصان مفید خواهد بود.

[ad_2]

read more