خرید کتاب روش نادر زیست محیطی برای اتحادیه اروپا: ابتکار تحقیق فولکس واگن: ارزیابی های زیست محیطی

[ad_1]

این کتاب تحت مجوز CC BY 4.0 منتشر شده است. این گزارش روش کمبود محیط زیست (ESM) را به اتحادیه اروپا و 28 کشور عضو آن منتقل می کند. این یک ابزار قدرتمند برای ارزیابی عینی محیط زیست در شرکت ها و مطالعه تأثیرات و اهداف فعلی منتشر شده توسط مقامات زیست محیطی ، به ویژه آژانس محیط زیست اروپا است. ESM تأثیرات زیست محیطی سایت های تولیدی و فرآیندهای تولید را ارزیابی می کند. ESM ، که در سال 1990 در سوئیس ساخته شده است ، قبلاً برای تأیید حقوق معافیت مالیاتی وضعیت نظارتی دریافت کرده است. این روش کلیه تأثیرات مهم در هوا ، آب ، مصرف انرژی ، تولید پسماند و مصرف آب شیرین را ارزیابی می کند و از تصمیمات سرمایه گذاری زیست محیطی پشتیبانی می کند.

[ad_2]

read more