خرید کتاب روش های تشخیصی در ساخت و ساز صنعتی:

[ad_1]

این کتاب مهمترین ابزارها ، تکنیک ها ، استراتژی ها و تکنیک های تشخیصی مورد استفاده در ساخت و سازهای صنعتی را ارائه می دهد. روشهای تشخیصی در حال حاضر گسترده و خصوصیات آنها مورد بحث قرار گرفته است. مناطق ممكن ممكن براي تحقيقات بيشتر در اين زمينه نيز مشخص شده است.

[ad_2]

read more