خرید کتاب روش های رسمی برای سیستم های بحرانی ایمنی: پنجمین کارگاه بین المللی ، FTSCS 2016 ، توکیو ، ژاپن ، 14 نوامبر 2016 ، مقالات منتخب ویرایش شده

[ad_1]

این کتاب مقاله مورد بررسی همکاران 5مین کارگاه بین المللی تکنیک های رسمی برای سیستم های بحرانی ایمنی ، FTSCS 2016 است که در نوامبر 2016 در توکیو ، ژاپن برگزار شد. 9 مقاله کامل اصلاح شده ، همراه با چکیده دعوتنامه ، با دقت بررسی و انتخاب شدند از 23 برنامه مقالات با مشخصات و اعتبار سنجی در بخشهای موضوعی سازمان یافته اند. سیستم های راهداری و راه آهن ؛ مدارها و سیستم های فیزیکی سایبری. بررسی پارامتر شده

[ad_2]

read more