خرید کتاب روش های محاسباتی در فناوری های تصویربرداری مولکولی:

[ad_1]

این کتاب مطالعات تجربی انجام شده در مورد تصویربرداری رزونانس مغناطیسی و تصاویر توموگرافی کامپیوتری (MRI و CT) را با استفاده از آخرین تکنیک های پردازش تصویر رایانه ای برجسته می کند و مقادیر آماری را در صورت لزوم ارائه می دهد. این به روش بسیار ساده و ساده توضیح می دهد که چگونه از تکنیک های تصویربرداری برای بهبود کیفیت تصاویر پزشکی و تسهیل تجزیه و تحلیل استفاده می شود. این منبع ارزشمندی را برای محققان ، مهندسان ، پزشکان و کارشناسان بیوانفورماتیک فراهم می کند.

[ad_2]

read more