خرید کتاب روش های محاسباتی در مهندسی لرزه شناسی: دوره 3

[ad_1]

این سومین کتاب از مجموعه مهندسی محاسبات لرزه ای است. هدف از این جلد ، اتحاد جوامع علمی در زمینه مکانیک محاسباتی و پویایی ساختاری ، ارائه پوشش گسترده ای از موضوعات موضوعی در مهندسی لرزه نگاری مدرن است. این جلد تبادل ایده در مورد موضوعات مورد علاقه متقابل را تسهیل می کند و می تواند به عنوان بستری برای شبکه سازی بین گروه های تحقیقاتی با فعالیت های اضافی باشد. جنبه های محاسباتی برای حل مشکلات پیچیده مهندسی از اهمیت اجتماعی و اقتصادی زیادی تأکید شده است.

[ad_2]

read more