خرید کتاب روش های کنترل اینورترهای LCL متصل به شبکه:

[ad_1]

این کتاب روی روش های کنترل اینورترهای متصل به شبکه برای بهبود ثبات سیستم ، کارایی کنترل و توانایی سرکوب جریان های شبکه متمرکز است. این کتاب با ترکیب تجزیه و تحلیل نظری دقیق با نمونه های طراحی و اعتبار سنجی تجربی ، راهنمای اساسی مرجع را برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و محققان در الکترونیک قدرت و همچنین مهندسان در حال توسعه اینورترهای مبتنی بر شبکه برای سیستم های تولید انرژی تجدید پذیر ارائه می دهد.

[ad_2]

read more