خرید کتاب روندهای هوش مصنوعی: کارگاه های آموزشی PRICAI 2016: PeHealth 2016 ، I3A 2016 ، AIED 2016 ، AI4T 2016 ، IWEC 2016 و RSAI 2016 ، پوکت ، تایلند ، 22-23 آگوست 2016 ، ویرایش مقالات ویژه

[ad_1]

این کتاب مقاله بررسی شده چهاردهمین سمینار AI PRICAI 2016 در اقیانوس آرام است که در اوت 2016 در پوکت ، تایلند برگزار شد. 16 مقاله کامل ارائه شده در این جلد با دقت بررسی و از میان 46 مقاله انتخاب شده انتخاب شد. آنها پیرامون موضوعات زیر سازماندهی شده اند: تجزیه و تحلیل هوشمند سلامت الکترونیکی ؛ تصاویر ، اطلاعات و برنامه های هوشمند ؛ هوش مصنوعی برای کاربردهای آموزشی. هوش مصنوعی برای گردشگری محاسبات همدلی ، هوش مصنوعی و برنامه های کاربردی.

[ad_2]

read more