خرید کتاب رید و دانلود کتاب تجزیه و تحلیل پوشش داده ها در صنعت خدمات مالی: راهنمای پزشکان و تحلیل گرانی که در تحقیقات معاملات با استفاده از DEA کار می کنند

[ad_1]

درخواست شما ابتدا بررسی شده و در صورت حل و فصل مورد تشکر قرار می گیرد. ما پس از پرداخت ارسال خواهیم کرد

خطایی روی داده است لطفا دوباره امتحان کنید

لطفا برای ثبت نام وارد شوید

[ad_2]

read more