خرید کتاب رید و دانلود کتاب پیشرفتهای رایانه و علوم داده: اولین کنفرانس بین المللی ، ICACDS 2016 ، غازی آباد ، هند ، 11-12 نوامبر 2016 ، مقالات منتخب بازبینی شده

[ad_1]

درخواست شما ابتدا بررسی می شود و در صورت قابل حل بودن قیمتی تعیین می شود. ما پس از پرداخت ارسال خواهیم کرد

خطایی روی داده است لطفا دوباره امتحان کنید

لطفا برای ثبت نام وارد شوید

[ad_2]

read more