خرید کتاب رید و دانلود کتاب پیشرفت در داده کاوی. برنامه ها و جنبه های نظری: هفدهمین کنفرانس صنعت ، ICDM 2017 ، نیویورک ، نیویورک ، ایالات متحده آمریکا ، 12-13 ژوئیه 2017 ، مجموعه مقالات

[ad_1]

درخواست شما ابتدا بررسی می شود و در صورت حل و فصل مورد تشکر قرار می گیرد. ما پس از پرداخت ارسال خواهیم کرد

خطایی رخ داده است دوباره امتحان کنید

لطفا برای ثبت نام وارد شوید

[ad_2]

read more