خرید کتاب رید و دانلود کتاب چالش ها و فرصت ها با داده های کلان: نوزدهمین کارگاه مونتری ، 2016 ، پکن ، چین ، 8-11 اکتبر 2016 ، مقالات منتخب ویرایش شده

[ad_1]

درخواست شما ابتدا بررسی می شود و در صورت حل و فصل مورد تشکر قرار می گیرد. ما پس از پرداخت ارسال خواهیم کرد

خطایی رخ داده است دوباره امتحان کنید

لطفا برای ثبت نام وارد شوید

[ad_2]

read more