خرید کتاب زبان و روش رسمی اشیاructure گرا

[ad_1]

این کتاب یک مقاله ویرایش شده از ششمین کارگاه بین المللی زبان رسمی و روشهای ساختاری شی گرا ، SOFL + MSVL 2016 است که در نوامبر 2016 در توکیو ، ژاپن برگزار شد. 13 مقاله ارائه شده در این جلد با دقت بررسی و از بین 26 مقاله انتخاب شده است. آنها در بخشهای موضوعی سازمان یافته اند: مدل سازی و مشخصات. انیمیشن و نمونه سازی تأیید و تأیید و بررسی مدل.

[ad_2]

read more