خرید کتاب زلزله و سونامی 2011 در ژاپن: بازسازی و بازیابی: نتیجه گیری و ارزیابی در 5 سال

[ad_1]

این کتاب روند بهبود و بازسازی و فعالیت های انجام شده در ژاپن در پنج سال اول پس از زلزله 2011 و سونامی را توصیف می کند ، که شدیدترین مرحله بهبودی در برنامه 10 ساله بهبودی دولت ژاپن محسوب می شود. فصل های مربوط به جنبه های فنی ، علمی ، اجتماعی و غیر علمی (مربوط به سیاست ها) از جمله: سیاست های بازسازی و بازیابی ، زیرساخت ها و پروژه هایی برای محافظت از ساحل در برابر سونامی ، مناطق مقاوم شهری و جوامع آسیب دیده ، طرح های پناهگاه و اسکان مجدد ، تخفیف اقدامات فاجعه طبیعی و تخلیه ؛ بهبود اقتصادی ؛ شیلات و کشاورزی ساحلی و صنعت و جهانگردی. این کتاب همچنین برخی از موفقیت ها و ناکامی ها را در طیف وسیعی از پروژه ها و ابتکارات با هدف حل مشکلات فوق الذکر نشان می دهد ، و این امر خصوصاً برای متخصصان ، تصمیم گیرندگان ، دانشجویان و سایر دانشگاهیان علاقه مند مرتبط است.

[ad_2]

read more