خرید کتاب زلزله Kumamoto 2016 Mw 7.1: اطلس عکاسی از شکستگی های سطح لرزه ای مرتبط با آتشفشان آسو ، ژاپن

[ad_1]

این کتاب مشخصات تغییر شکل شکستگی لرزه نگاری سطحی ناشی از زلزله 2016 کوماموتو و رابطه آتشفشان آسو با گسل های فعال را نشان می دهد. به طور خاص ، مکانیسم ها و فرایندهای تخریب مرتبط با گسل های لرزه زای مرتبط با ساختار پوسته زمین در زیر کلدرا از آتشفشان آسو شرح داده شده است. هدف این کتاب کمک به رفع شکاف بین لرزه نگاری ، پیشگیری از فاجعه لرزه ای ، آتشفشان شناسی ، لرزه زمین و زمین شناسی و همچنین ترویج تحقیقات بیشتر در مورد مکانیسم های زلزله و فرآیندهای گسل لرزه ای است.

[ad_2]

read more