خرید کتاب زمین لغزش ناشی از زلزله: تجزیه و تحلیل تولید و فرسایش بر اساس بار لرزه ای عمودی ، شکست کششی و اثر ترامپولین

[ad_1]

این کتاب روش جدیدی را برای مطالعه وقوع و توقف رانش زمین ناشی از زلزله روشن می کند. این شامل یک روش تحقیق آغازین است که مکانیسم شکست برشی و کششی را در نظر می گیرد. روش بلوک کشویی پیشرفته ، دقیق ، پویا و مبتنی بر شتاب بحرانی پویا ؛ و تجزیه و تحلیل ضربات رانش زمین ناشی از زلزله ، با در نظر گرفتن اثر تخته سنگ ، که همه اینها دقت و در دسترس بودن تحقیقات لغزش را افزایش می دهد. این کتاب شامل بسیاری از تصاویر ، شکل ها و جداول است که آن را به عنوان یک منبع ارزشمند برای هر کسی که به دنبال ابزارهای عملی برای تحقیقات زمین لغزش است ، قرار می دهد.

[ad_2]

read more