خرید کتاب زنان مسلمان در محل کار: گفتمان های مذهبی در جامعه عرب

[ad_1]

این کتاب به چگونگی حمایت از یک گفتمان مذهبی در حال رشد برای تغییر اشتغال زنان در جوامع عربی می پردازد. این یک مرور کلی تاریخی و فرهنگی از زنان در جوامع عربی و همچنین موضوعات همگنی و ناهمگنی دین را ارائه می دهد. گروهی نوظهور از فعالان ، روشنفکران و دانشمندان دینی قایق درک سنتی اسلامی از نقش زنان و مشارکت اقتصادی و اجتماعی آنها را تکان می دهند ، که ریشه در بازاندیشی متون دینی و تاریخ دارد. نشانه های این تغییر قبلاً در برخی از کشورهای عربی مشاهده شده است ، البته با درجات مختلف موفقیت. این کتاب گفتاری فراموش شده در مورد وضعیت زنان عرب را آشکار می کند که مربوط به دانشجویان و دانش پژوهانی است که به اقتصاد ، مطالعات جنسیتی ، خاورمیانه و اسلام علاقه مند هستند.

[ad_2]

read more