خرید کتاب زنان کره ای در رهبری:

[ad_1]

این کتاب بر عناصر تاریخی ، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی کره و تأثیر شدید آنها بر رهبران زن در این کشور تمرکز دارد. این چالش ها و فرصت های رهبران زن هنگام تلاش برای ایجاد تعادل بین زندگی شغلی و شخصی خود را بررسی می کند. تیمی متشکل از متخصصان برجسته که با آرزوها و ناامیدی های زنان کره ای آشنا هستند ، بینشی در مورد همزیستی ارزش های سنتی و معاصر را ارائه می دهند. این یک نگاه چشم نواز به همگرایی و واگرایی در بخشهای کره ای است که محققان ، دانشجویان و مدیران بین المللی رهبری برای درک و قدردانی از پتانسیل رهبران زن کره ای باید بدانند.

[ad_2]

read more