خرید کتاب سازه های ثانویه چینی: آموزش متوسطه واژگان

[ad_1]

در این کتاب ، سازه های میانی چینی به عنوان سازه های کلی تعریف می شوند ، با بالاترین استدلال غنی از لحاظ نحوی که همیشه دلخواه تلقی می شوند. این تعریف عملی “ساخت وسط” را از “صدای میانی” متمایز می کند از این جهت که می تواند در سازه های مختلف زبان چینی پیاده سازی شود. با مطالعه این ساخت ها در چارچوب نحو تولیدی ، این کتاب به این نتیجه می رسد که شکل گیری آنها در سطح واژگان ، بدون استفاده از هیچ مکانیزم نحوی صورت می گیرد ، و بنابراین ، زبان چینی در گروه “زبان های ثانوی واژگان” قرار می گیرد ، که برخلاف ” زبانهای میانی نحوی “.

[ad_2]

read more