خرید کتاب سازه های پوسته: نظریه ها و کاربردهای پیشرفته

[ad_1]

این کتاب جنبه های ریاضی و مکانیکی تئوری صفحات و پوسته ها ، کاربردها در مهندسی عمران ، هوا فضا و مکانیک و همچنین در زمینه های دیگر را ارائه می دهد. تمرکز بر روی موارد زیر است: • مروری جامع در مورد محبوب ترین نظریه های صفحه و پوسته ، • رابطه بین نظریه های سه بعدی و دو بعدی ، • ارائه نظریه های پیشرفته جدید صفحه و پوسته (به عنوان مثال ، تئوری ریز قطبی یا نظریه های نوع گرادیان) ، • مدل سازی اثرات همراه در پوسته ها و صفحات مرتبط با میدان های الکترومغناطیسی و دما ، انتقال فاز ، انتشار ، و غیره ، • برنامه های کاربردی در مدل سازی اشیا-غیر کلاسیک ، مانند ، برای مثال ، ساختارهای نانو ، • ارائه ابزارهای عددی واقعی بر اساس رویکرد اجزای محدود.

[ad_2]

read more