خرید کتاب سالنامه جراحی دستگاه گوارش: دوره 23

[ad_1]

جلد 23 این مجموعه بسیار موفق شامل موضوعات در حال ظهور مانند PET برای HPB ، سندرم روده کوتاه ، وضعیت فعلی لنفادنکتومی طولانی مدت برای سرطان مری ، اسپلنکتومی برای اختلالات هماتولوژیک ، نارسایی کبدی بعد از عمل ، HIPEC و مسائل فعلی در جراحی لوزالمعده است. خرچنگ دریایی سرانجام ، فصل پیشرفتهای جراحی دستگاه گوارش ، مانند هر جلد در گذشته ، تحولات مهم جدید را در این زمینه بررسی می کند. جلد 23 جراحی دستگاه گوارش سالانه ، نمای کلی از موضوعات منتخب را ارائه می دهد که ویراستاران آنها را مرتبط و جاری در مجموعه می دانند.

[ad_2]

read more