خرید کتاب سخنرانی های تئوری میدان کلاسیک و کوانتوم:

[ad_1]

این کتاب درسی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی است که شروع به تخصص در زمینه فیزیک نظری می کنند. این یک مقدمه تعلیمی برای مباحث اصلی نظریه میدانی را با در نظر گرفتن دیدگاه مدرن نسبت به موضوع ارائه می دهد. دانشجو توضیحات مختصری از مفاهیم اساسی مورد نیاز برای کاربردهای تئوری میدانی و همچنین تحقیقات پیشرفته در فیزیک نظری پیدا خواهد کرد. یک سوم کتاب به مناطق کلاسیک اختصاص دارد. هر فصل شامل تمرینات با دشواری متفاوت با سرنخ ها یا راه حل ها ، و همچنین خلاصه ها و مثال های عملی مفید است. هدف آن ارائه ترکیبی منحصر به فرد از نظریه میدان کلاسیک و کوانتومی در یک دوره فشرده است.

[ad_2]

read more