خرید کتاب سفر در مقیاس های مختلف مرتبط با توصیف ماده و سیستم های پیچیده: مروری کلی با تمرکز ویژه بر رویکردهای تئوری جنبشی

[ad_1]

این SpringerBrief مقیاس های اصلی توصیف ماده را شامل می شود ، از ظریف ترین سطح آن ، مقیاس کوانتوم ، عبور از آغازگر ، پویایی مولکولی ، رویکردهای دانه درشت و پایان دادن به مقیاس مدل های تئوری جنبشی ، که به شما امکان می دهد سازش خوبی بین توصیف های میکروسکوپی غنی اما گران قیمت و ارزان داشته باشید. اما گاهی اوقات توصیفات ماکروسکوپی خیلی خشن است. این کتاب برای دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ، و همچنین مبتدیان در زمینه مدل سازی مواد چند مقیاس است.

[ad_2]

read more