خرید کتاب سمپوزیوم بین المللی علوم زمین و محیط زیست برای نسل های آینده: مجموعه مقالات مجمع عمومی IAG ، پراگ ، جمهوری چک ، 22 ژوئن – 2 ژوئیه 2015

[ad_1]

این سری از کتابها شامل مقالاتی است که توسط همکاران بررسی شده از همایش های برگزیده سازمان یافته توسط انجمن بین المللی ژئودزی تهیه شده است. این بخش عمدتا در موضوعات مربوط به ژئودزی علوم زمین متمرکز است: قاب مرجع زمین ، میدان گرانش زمین ، ژئودینامیک و چرخش زمین ، موقعیت و کاربردهای مهندسی.

[ad_2]

read more