خرید کتاب سم شناسی پزشکی: پادزهرها و حکایت ها:

[ad_1]

مجموعه ای از موارد پیچیده و غیر معمول از تجارب گسترده نویسنده به عنوان یک سم شناس پزشکی ، این موارد نشان دهنده حل مسئله پزشکی و تشخیص افتراقی در عمل از دید یک پزشک بالینی باتجربه است. این کتاب که به سبک فریبنده ای نوشته شده و حاوی روایتی جذاب از برخی موارد دشوار در دنیای واقعی است ، یک راهنمای مطالعه مکمل خوب برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی یا کسانی که در مراحل اولیه شغل حرفه ای خود هستند قرار دارد.

[ad_2]

read more