خرید کتاب سندرم درد مثانه – تکامل:

[ad_1]

این جلد به روز شده شامل تأملاتی در مورد نسخه اصلی و همچنین اطلاعاتی درباره وقایعی است که از زمان انتشار چاپ اول به عنوان بخشی از سندرم درد مثانه رخ داده است. این مقاله اپیدمیولوژی ، اتیولوژی ، تشخیص و مدیریت درد مثانه را توصیف می کند. هدف این کتاب ارائه ارائه دهنده های مراقبت های بهداشتی با آخرین راهنمایی ها و توصیه های مدیریتی در متن مرجع مختصر است. این کتاب مربوط به پزشکان متخصص در درد مثانه و همچنین متخصصان زنان ، متخصصان اورولوژی و متخصصان مراقبت های بهداشتی است که این بیماران را بخشی از عمل خود می دانند.

[ad_2]

read more